Digital Skills 4 All

                                                                                                              

Digital Skills 4 All (DS4A)

Strategic Partnership project

2018-1- EE01-KA204- 047080

Projektijuht Rääma Noorte Ühing Noorus. Partnerid Mobility Friends (Portugal, Futuro Digitale (Itaalia), Alternativi International (Bulgaaria).

 

Projektis “Digital Skills 4 ALL” õpetatakse täiskasvanute koolitajaid kasutama digitehnoloogia meetodeid täiskasvanuhariduse baasoskuste arendamiseks. Integreeritava lähenemisviisi kaudu kogutakse, jagatakse ja levitatakse uuenduslikke ning kaasavaid õpetamis- ja õppimismeetodeid, kasutades seejuures IT-tööriistu ja digitaalseid meetodeid.

Peamised eesmärgid on:

- pöörata tähelepanu täiskasvanute koolitajate rollile seoses digitehnoloogia kasutamisega õppetöös;

- julgustada täiskasvanute koolitajaid digitehnoloogia võimalusi õppijate baasoskuste arendamisel täielikult ära kasutama;

- täiendada täiskasvanute koolitajate teadmisi digitehnoloogia meetodite kasutamisest erinevas kontekstis;

- pakkuda täiskasvanute koolitajatele väljaõppevõimalusi oma kutsealaste teadmiste, oskuste ja pädevuste edasiarendamiseks;

- õppida üksteiselt ja jagada häid töömeetodeid;

- koostada kõigile huvilistele avatud õppematerjalide komplekt (OER);

- luua veebipõhine platvorm, mis sisaldab kõiki projektide tulemusi ning võimaldab täiskasvanute koolitajatel / õpetajatel / koolitajatel valminud õppematerjale kiiresti ja lihtsalt kasutada.


Partnerite esmane kokkusaamine toimus 6. oktoobril 2018 Pärnus
 
Ootasime täiskasvanud õppijaid ja täiskasvanute kooltajaid täitma küsimustikke.
Soovisime teada millised probleemid tulevikus rohkem tähelepanu vajavad. 
Küsitlustele sai vastata kuni 25. jaanuarini 2019.
Vastuseid saabus vastavalt: koolitajad 312; õppijad 277.
Suur tänu kõigile osalejaile!
Peagi valmib põhjalik kokkuvõte ja analüüs.
 
Bulgaaria partner on valmistanud ka projekti esitluse.
 
 


Küsitlustulemuste tutvustus Nooruse Majas 20.02.2019. Kokkuvõte küsitluste vastustest leiad SIIT

 


Kokkulepitud kohtumine Nooruse Maja ERASMUS+ hetkel töösolevate projektide tutvustamiseks PÄRNUMAA ARENDUSKESKUSES 05.03.2019


Projektijuhtide vahekohtumine toimus 28.-30. märts 2019 Bulgaarias

Mõni foto kohtumisest

    


Suve jooksul on partnerid tööd teinud ja on valminud õppematerjalide komplekt. Materjal on tasuta kättesaadav SIIT


Kolmas projektijuhtide vahekohtumine toimus Itaalias Lameze Terme linnas. Vaatasime üle projekti hetkeseisu, tõdesime, et oleme ajagraafikus. Parendasime e- õppe platvormi, leppisime kokku peagi valmiva digitaalse juhendmaterjali teemad, Eestis toimuva koolituse ja Portugalis toimuva konverentsi kuupäevad.

Peagi on plaanis e- õppe platvormi tutvustavad kokkusaamised. Parim moodus värske informatsiooni saamiseks on liituda Nooruse Maja uudiskirjaga.

    


Projekti käigus valminud e-õppe materjali leiad SIIT. Vajalik on nimeline registreerumine ja 4 moodulit on teie päralt. Iga mooduli ees on teemat tutvustav video ja lõpus test 10 küsimuse ja valikvastustega. Testi edukalt läbinu saab ka tunnistuse. On valminud ka teemakohaline käsiraamat (handbook).


9.-16. jaanuaril 2020 ootame Pärnus toimuvale 6 päevasele koolitusele 5 täiskasvanute koolitajat igast pertnerriigist. Infomaterjal kursuse sisu kohta on lisatud pdf failina. Kel huvi võib juba täna ühendust võtta.


Koolitus on toimunud. Osalejad said hulganisti uusi teadmisi kuidas paremini orienteeruda kiiresti muutuvas digimaailmas.Projekti käigus valminud digijuhend on lisatud pdf failina.


28. aprillil toimus projekti tulemuste levitamise üritus Zoom keskkonnas. Järelvaatamiseks kliki SIIA ja kasuta parooli 8O@!5gHr

 


Seda projekti (2018-1-EE01-KA204-047080) on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon. See projekt peegeldab ainult autorite vaateid ja komisjon ei vastuta selles sisalduva teabe kasutamise eest.

 

Soovid meie maja uudistega kursis olla?

Liitu igakuise uudiskirjaga siin: