KURSUSED

el_sotsiaalfond_horisontaalne.jpg

 

Pärnu Rahvaülikooli täiskasvanuhariduse majandustegevuse teade on esitatud 16. märtsil 2016.a. Õppekavarühmad: arvutikasutus, isikuareng, keeleõpe, kujutav kunst ja kunstiteadus, käsitöö, juhtimine ja haldus. 

Majandustegevusteate number EHIS-es on 193439.


Pärnu Rahvaülikool osaleb täiskasvanud õppijale suunatud ESF struktuuritoetuse projektides:

- Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2016-2019;
- Ettevõtlik õppija;
- Õpi-, koostöö- ja suhtlemisoskuste arendamine Ida-, Lääne- ja Lõuna Eestis.  


Projektide peamine eesmärk on madalama haridustasemega ja varem õppes vähem osalenud täiskasvanute kaasamine õppesse ning nende eluks ja tööks vajalike pädevuste arendamine. Projektide tulemusena on täiskasvanute teadlikkus õppimise vajalikkusest ja õppimisvõimalustest suurenenud ning vabahariduslikes koolituskeskustes pakutav koolitus on sihtrühma vajadusi arvestav ja kvaliteetne.

Projekti „Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine“ koolituste fookus on õppimisoskusel, võõrkeelteoskustel, sotsiaalsetel oskustel ja digipädevusel.

Projekti „Ettevõtlik õppija“ raames toimuvad koolitused arendavad õppimisoskust, algatusvõimet, ettevõtlikkust ja sotsiaalseid oskusi. 

 

 

Soovid Pärnus huvitavalt aega veeta?

Liitu infokirjaga